Tia cực tím và sự lợi hại đối với con người

Tia cực tím và sự lợi hại đối với con người      Tia cực tím (hay tia tử ngoại, tia UV), (tiếng Anh là Utraviolet) là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn ánh sáng nhìn thấy nhưng dài hơn tia X. Phổ tia cực tím có thể chia ra thành tử ngoại gần (có bước sóng từ 380 đến 200 nm) và tử ngoại xạ hay tử ngoại chân không (có bước sóng từ 200 đến 10 nm).                   Tia cực tím gây hại cho các DNA của sinh vật theo nhiều cách. Một trong những cách phổ biến nhất tác động lên ...
More